Skip to main content
Strona główna » Polityka prywatności

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

§ 1

Postanowienia Ogólne

Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Przedsiębiorcy: która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych przekazywanych przez osoby trzecie.

Terminy określone w niniejszym dokumencie otrzymują następujące znaczenie:

 1. My – (Damian Gawroński, NIP: 7133091809, REGON: 364465234,
 2. Ciecierzyn 38, 21-003 Ciecierzyn, telefon: 663027348)
 3. Serwis – strona internetowa pod adresem: gawrontrenuje.pl
 4. Platforma – platforma internetowa dostępna pod adresem: gawrontrenuje.pl
 5. Strony – Ty i My.
 6. Ty – osoba fizyczna, która podaje Nam swoje dane osobowe.
 7. RODO –  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2

Administrator Danych i uprawnienia osób, których dane dotyczą

 1. Jesteśmy administratorem Twoich danych w rozumieniu RODO.
 2. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Możemy odmówić usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na nas przez przepisy prawa.

§ 3

Przetwarzanie danych w Serwisie i Platformie

 1. W przypadku osób, które odwiedzają Serwis postanowienia Polityki Prywatności stosuje się zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją dostępną w Serwisie. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację warunków.
 2. Jeżeli wypełniasz formularz, w którym podajesz swoje dane osobowe, informacje o przetwarzaniu danych znajdują się pod formularzem.
 3. Obsługa Płatności odbywa się poza Serwisem. Dane osobowe lub dane dotyczące Twojej karty kredytowej potrzebne do dokonania płatności zapisywane są w systemie informatycznym dedykowanym przez zewnętrzny kanał płatności.
 4. Dane osobowe podawane w Serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem uprawnionych przez Ciebie osób.
 5. W związku z obsługą przetwarzania Twoich danych, możemy przekazywać Twoje dane do państwa trzeciego, zachowując przy tym najwyższe standardy ochrony danych oraz przy poszanowaniu przepisów RODO.
 6. Możemy podzlecać przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach zapewnienia obsługi teleinformatycznej lub przechowywania danych na serwerze.

§ 4

Bezpieczeństwo danych

 1. Wykorzystujemy techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące prawo. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o odpowiednim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
 2. Powierzone dane są składowane na sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 3. Przeprowadzamy czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na nas przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. Regularnie testujemy bezpieczeństwo naszych systemów oraz mamy wdrożoną procedurę tworzenia kopii zapasowych (tzw. backup).
 5. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. Powierzenie przetwarzania danych zachodzi wyłącznie na podstawie stosownych umów.

§ 5

Cookies

 1. Korzystamy z następujących plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu oraz utrzymanie Twojej sesji w Serwisie;
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień;
  3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań;
  4. “statystyczne”, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji statystycznych o odwiedzających Serwis.
 2. Serwis i Platforma  korzystają z cookies. Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania Serwisu. Są to narzędzia do analityki internetowej. Cookies pomagają udoskonalać funkcjonalność Serwisu, i dostosować go lepiej do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Oba narzędzia gromadzą anonimowe informacje, odnotowują tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych osób. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzia te korzystają z własnych cookies do analizowania działań osób odwiedzających. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy osoba odwiedzająca była już kiedyś na stronie, z jakiej witryny trafiła, jakiej rozdzielczości ekranu jest jej urządzenie, jak porusza się po stronie itp.
 3. Każda osoba przeglądająca Serwis powinna poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej zarządzać cookies. Jeżeli nie chcesz z nich korzystać możesz uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Informujemy, że może to jednak wpłynąć na pogorszenie jakości świadczonej usługi przez brak zbierania cookies i odczytywania na ich podstawie informacji.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Możesz w dowolnym czasie skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 2. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021r.

nasze wartoscsi
Gwarancja sukcesu

setki metamorfoz i przemian

nasze wartoscsi
Bezpośredni kontakt

indywidualne podejście

nasze wartoscsi
Zgrany zespół

dbamy o jakość usług